Acreditari Gradinita ARICEL

AU INCEPUT INSCRIERILE PENTRU: ANUL SCOLAR 2016-2017

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Ordinul 6513/2012 Ordin privind fuziunea prin absorbtie a unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu program prelungit “Aricel” din localitatea Voluntari de catre unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara “Sfanta Maria” din localitatea Voluntari

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 21.12.2012

Acreditare pagina 1
Acreditare pagina 2

 

Intrat in vigoare la: 21.12.2012

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinand cont de dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Învatamantul Preuniversitar (ARACIP), cu modificarile ulterioare,

luand in considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3.400/2012 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu program prelungit “Aricel” din localitatea Voluntari, pentru nivelul de invatamant “prescolar”,

tinand cont de dispozitiile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.357/2012*) prin care s-a acordat autorizarea de functionare provizorie unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara “Sfanta Maria” din localitatea Voluntari, pentru nivelul de invatamant “primar”,

___________

*) Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.357/2012 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

avand in vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 si art. 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare,

luand in considerare Decizia nr. 4 din 3 septembrie 2012 a Societatii Comerciale “Minipensiune pentru copii Aricel” – S.R.L. din localitatea Voluntari, privind fuziunea prin absorbtie a unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu program prelungit “Aricel” din localitatea Voluntari de catre unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara “Sfanta Maria” din localitatea Voluntari,

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -
Se aproba fuziunea prin absorbtie a unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu program prelungit “Aricel”, cu sediul in localitatea Voluntari, Strada Vartejului nr. 4, judetul Ilfov, de catre unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara “Sfanta Maria”, cu sediul in localitatea Voluntari, Strada Vartejului nr. 4, judetul Ilfov, persoane juridice de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de invatamant.

Art. 2. -
Unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara “Sfanta Maria” din localitatea Voluntari, autorizata potrivit prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.357/2012 pentru nivelul de invatamant “primar”, preia toate drepturile si obligatiile unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu program prelungit “Aricel” din localitatea Voluntari, acreditata potrivit prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretuluinr. 3.400/2012 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu program prelungit “Aricel” din localitatea Voluntari, pentru nivelul de invatamant “prescolar”.

Art. 3. -
(1) Patrimoniul unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu program prelungit “Aricel” din localitatea Voluntari este preluat de unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara “Sfanta Maria” din localitatea Voluntari, pe baza de protocol de predare-primire.

(2) În cazul desfiintarii unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara “Sfanta Maria” din localitatea Voluntari, patrimoniul acestei unitati de invatamant revine fondatorilor.

Art. 4. -
Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu program prelungit “Aricel” din localitatea Voluntari este preluat de unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara “Sfanta Maria” din localitatea Voluntari, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. -
Unitatile de invatamant preuniversitar particular mentionate la art. 1, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Învatamantul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -
Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Ecaterina Andronescu

Bucuresti, 19 decembrie 2012.

Nr. 6.513.

 

SUS